osivo sóji 2017

Osivo sóji a lupiny výkonných, nejen kanadských odrůd   zia1  je možné objednat u našeho mandátního zastoupení.©

 

sója 2014usója 2014u

 

odrudy-2016  OSIVO ODRŮD SÓJI PRO ROK 2017

4boby

přehled odrůd pro jaro 2017

2016 SDO sója zdroj ÚKZÚZ

fotoreportáž 2016

fotoreportáž 2016

 

2014vyvolenéOV

donau

 

AGROTECHNIKA – NÁVOD