Průvodce pěstováním sóji luštinaté ve Slezsku.

NOVÉ FOTKY ŠKŮDCE V SÓJI 2017 Delia Platura:

 

 

Škůdce květilka kořenová je moucha, která naklade vajíčka a vylíhlé larvy se živí děložními lístky sóji a poté se zakuklí a za 2-3 týdny je z ní opět „moucha“. Vývojová stádia mají rády mnoho organické hmoty v půdě. Efekty její činnosti jsou ve vhodných podmínkách pro monokulturu naší sóji devastující. Více informací si jistě načtete v prostoru internetu.. A každopádně další fotky škod v českém prostoru budeme postupně zveřejňovat tady v těchto místech:

 

 

Odrůdy skliditelné v září – většinou bez desikace – jsou: Bohemians, Silesia, Moravians, Brunensis.

 

info březen

Než se rozhodnu pro sóju, promyslím kroky:

1. pozemek (půda, omezení)

2. předplodina a rezidua pesticidů (pozor na Clopyralid!)

3. pH

4. předseťová příprava

5. dostupné živiny v půdě a startovací hnojení

6. termín setí a technologie

7. vhodná odrůda (ranost, krmná/potravina…)

8. herbicidní strategie

Pokud nemám pozemek zorán na podzim, je nejvyšší čas učinit tak do konce března.

Je 3. dubna 2015 a zvažujeme to nejpodstatnější z celého pěstování: termín setí sóje. Pro něj je důležité prohřátí půdy, do které sejeme. Je potřeba mít na zřeteli, že sója je teplomilná rostlina. Zasetí do podmínek neumožňující rychlé vzejití rostlin (a tím zastínění půdy) značně prodražuje herbicidní ochranu. Největší pozorovaná poškození mrazem na rostlinách sóji je ve fázi děložních lístků. Dle těchto mantinelů se snažíme trefit termín setí.

Předseťová příprava zahrnuje úpravu seťového lůžka vhodným nářadím dle místních podmínek a zvolené agrotechnice (orebné, minimalizační). Přitom aplikujeme rovněž startovací dávku dusíku 20-25 kg/ha ve formě, kterou máme k dispozici a dle půdní zásoby (u nás se osvědčilo hnojivo UREAstabil 50kg/ha). V letošním roce i díky mírné zimě moc dusíku v půdě není. Nezapomínejme také na fosfor, nejlépe v přijatelné formě (např. Eurofertil NPS…).

vermivital vyzkoušejte špičkové přírodní hnojivo v sóji

20. dubna 2015: výhled počasí na dva týdny dopředu není příliš optimistický, převažují chladné dny. Dle této prognózy prozatím uspěchat setí sóji přináší víc negativ než pozitiv. Proto se letos jeví vhodnější posun termínu setí spíš ke konci dubna až začátku května s tím, že podle typu půd a klimatických podmínek můžeme své rozhodnutí optimalizovat.

Pokud stihneme po zasetí aplikovat vhodný preemergentní herbicid, bude mít sója při vzcházení konkurenční výhodu.

2015sója sucho  tohle nechceme

2015sója ok  pro vzcházení mnohem lepší podmínky

fotoreportáž

UNIKÁTNÍ FOTOREPORTÁŽ 2015

Po vzejití, ve fázi od třetího trojlístku kontrolujeme výskyt a kvalitu hlízkových bakterií. V případě jejich absence neodkladně řešíme dodání dusíkatých živin. Stresující klimatické vlivy pro sóju jsou teploty pod 15°C a nedostatek vláhy. Se solidním efektem můžeme v tomto období (sucho, chlad, po aplikaci postemergentního  herbicidu) investovat do listové výživy a osvědčené stimulaci rostlin z přípravků, kterých je na našem trhu habaděj.

Případnou herbicidní opravu si ověříme v registru povolených přípravků zde:

 r

Řešení problémů v porostech pomocí pesticidů najdeme jednoduše zde:

agromanual11

DSC_2596-1-1  Toto umí Corum s pcháčem v sóji

A pozor na svilušku, umí zdecimovat porost za pár dní!

Letos je sucho a teplo…

sviluška2 Sviluška na listech sóji

sviluška1

sviluška3  Sviluška v porostu sóji

PD Kietrz v Polsku Bohemians Pokusy v Kietrzi 2015

fotoreportáž

FOTKY ODRŮD PŘED SKLIZNÍ

 

2015 Vratimov field PD Vratimov září 2015

pd-vratimov-2016 PD Vratimov září 2016

Výnosy odrůd sóji v roce 2015 ve srážkovém stínu ve Vratimově si prohlédněte ZDE

Výnosy odrůd sóji v roce 2014 ve Vratimově si prohlédněte ZDE

Výnosy odrůd sóji v roce 2013 ve Vratimově si prohlédněte ZDE

POŽADAVEK NA OSIVO KVALITNÍCH ODRŮD SÓJI MŮŽETE ZASLAT ZDE

2016 SDO sója zdroj ÚKZÚZ

FOTOREPORTÁŽ 2016

FOTOREPORTÁŽ 2016

Zavolejte nám zdarma přes Skype!  Nebo napište

Váš email *

Vaše zpráva

Před odesláním opište kód (to roboti neumí)
captcha