choroby řepky

řepka 25.4.14aa 25.4.2014

květ2 25.4.2014 „potrava“ pro hlízenku?

Ve Slezské části (nejen) republiky převažuje doporučení letos proti hlízence ošetřit. Budeme chvíli tuto problematiku monitorovat. Chcete-li přispět svou zkušeností, učiňte tak prosím zde>>podběl-m.jpg

29.4.b 28.4.2014 situace před plánovaným ošetřením:

24.4.

29.4. 29.4.2014 provedeno ošetření na hlízenku, část porostu byla ponechána bez ošetření jako kontrola