sledování máku rok 2014

 

Začneme testem klíčivosti máku setého (papaver somniferum), odrůdy Major

mak-klicivost  klíčivost osiva letos nic moc: 77 až 85 %

Kolik jste napočítali vy?

Z agrotechniky pěstování:

Nároky na teplo: teplota je rozhodujícím činitelem pro energii klíčení. Při teplotě 10°C klíčí semena během 5 – 6 dnů a při teplotě 18 – 20°C během 3 – 4 dnů. Další zvyšování teploty klíčení naopak zpomaluje a při 30°C semena klíčí jen málo. Vzcházející rostliny hynou až při –6 až –8°C.

Nároky na vláhu: mák je na vláhu velice náročný po vzejití až do rozkvětu, teprve potom se nároky značně snižují. Celková spotřeba vláhy se odhaduje na 250 – 350 l na m2 při jarním výsevu.

Více teorie lze načíst zde (horní dva odstavce jsou z tohoto zdroje): pěstování máku

mak-27.5. 28.5.2014 polní vzcházení odrůdy Major

6.6.mák Major-ošetř. po setí úč.l. mesotrione 96g/ha

mák 23.6. 23.6.2014 po ošetření ú.l.  Tembotrione

mák 13.7.2014 13.7.2014 Major kvete