nová řepka osev 2014

Jak se projeví letošní opožděné setí ??

10.9.2014  10.9.2014 škůdci mají rej

11.9.2014  11.9.2014 půdní podmínky nejsou ideální

škůdce1  17.9.2014, dospělec Pilatky řepkové, na listech „úřadovali“ také dřepčíci

škůdce2  17.9.2014 dospělec Pilatky žírem neškodí

Na všech fotografiích jsou viditelné „díry“ jako úkryty pro slimáky, v noci vylézají a žerou! Stejně tak dřepčíci „dírkují“ listy řepky. Nutno je zakročit nekompromisně a bez prodlení. Zároveň nakrmte opožděnou řepku alespoň dusíkem (min. 35kg N/ha v rychle přístupné formě, dle půdního zásobení), ideální je další nakrmení přes list (třeba Retafos)  spolu s fungicidem. Pak už se zimy nebojíme, zhatit naši investici může jen holomráz – nebývá často – zato je devastační.

Pilatka řepková  25.9.2014 dospělá Pilatka sotva leze…

20140925ř1  25.9.2014 rostliny se snaží vegetovat

20140925ř2  25.9.2014 tuto rostlinu škůdci téměř sežrali

20140925ř3  25.9.2014 mocná chemie řepku zachránila

řepka  29.10.2014 posílená Retafosem s fungicidem

ROK 2015

dubnové sledování náletů škůdců – krytonosec a blýskáček

2015 sporadický nálet byl letos již pozorován v teplém období března, mrazivá rána ho přerušila

11.4.2015a 11.4.2015, negativní

13.4.2015a 13.4.2015, negativní, kvete zlatý déšť

17.4.

17.4.2015  17.4.2015 konec sledování, vzhledem k letošnímu jaru a pozorování náletů krytonosce případná ošetření mají vliv na snížení populace brouka v porostech řepky ozimé