škůdci a choroby – obilniny

29.4.14kohoutek13 29.4. 2014 navštívil ve Slezsku pšenici ozimou

Indikace ošetření

Chemická ochrana je jen zřídka nutná. Potom pro ní platí tyto prahové hodnoty:
– pšenice: 0,5–1 vajíčko či larva/praporcový list
– ječmen: 0,5–1 vajíčko či larva/stéblo
– žito: 0,5–1,5 vajíčka či larvy/stéblo
– oves: 0,75–1,5 vajíčka či larvy/praporcový list
Vzhledem k tomu, že brouci osídlují porost od okrajů, postačuje často ošetřit pouze je.

5.5.2014: nová potvrzení ani indikace neobsahují žádná data, pozitivní nález nemáme ani u mšic, zatím

22.5.kohoutek3 22.5.2014 larvy kohoutka jsou na světě a žerou

22.5.mšice1 22.5.2014 kolonie mšic na pšenici

 

 

padli9.5. 9.5.2014 padlí na pšenici ozimé, kliknutím na obrázek si ho zvětšíte a uvidíte lépe

22.5.padlí1 22.5.2014 padlí na pšenici

Padlí travní napadá všechny obilniny, nejcitlivější jsou ječmeny, dále pšenice, tritikale, žito, nejodolnější je oves. Patří k nevýznamnějším chorobám obilnin, bez ochranných opatření může dojít k předčasnému zaschnutí až 80 % rostlin v porostu. Primární příznaky se objevují na bázi rostlin, na spodních listech v podobě malých, bělavých kupek mycelia. Jedná se o nepohlavní stadium houby, kdy se tvoří množství spór, které jsou roznášeny na další části rostliny a další rostliny (větrem, pohybem vzduchu).

22.5.rez1 22.5.2014 výskyt rzí na pšenici